Rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 –miza ședinței CL


Tot mâine, se întrunește și legislativul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Râmnicu Vâlcea şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României în vederea înregistrării în Punctul de Contact Unic Electronic;Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea;Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului municipal Ariel Râmnicu Vâlcea;Raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” să aprobe primirea de noi membrii, modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei şi să semneze actele adiţionale la acestea; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spațiu comercial şi locuinţă”, strada Nicolae Titulescu nr. 19A, investitori Vlajniţă Viorel Alexandru şi Vlajniţă Elena Adelina; Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; Raport şi proiect de hotărâre privind analizarea, în vederea aprobării, a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă (P), anexă gospodărească şi bazin vidanjabil, strada Căzăneşti nr.74 C, investitor Stănică Mihaela; Raport şi proiect de hotărâre privind reglementarea unor contracte de concesiune încheiate pentru exploatarea Parcului Industrial; Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a şase stâlpi alimentare cu energie electrică din zona Adăpostului de câini fără Stăpân de la Feţeni şi Staţie Compost; Raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din blocurile ANL 7 şi ANL 8; Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 301/2009 de închiriere spaţii comerciale din incinta imobilului Hala Centrală; Raport şi proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu către Partidul Conservator; Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local; Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local si a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015; Raport şi proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, precum şi a celor pentru lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi şi a mobilierului stradal; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea la “Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional”- “Programul Rabla 2015”, în vederea achiziţionării unui autoturism nou şi casarea celui aflat în dotare; Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; Raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei căi de comunicaţie pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014.

Posting....