RÂMNICUL A PRIMIT, GRATUIT, peste 46 de hectare de pădure


Recent, prin Hotărâre de Guvern, s-a aprobat transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcțională (vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ; păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. Această suprafață de pădure este situată pe Dealul Capela.

Ce obligații va avea Primăria Râmnicului după ce va prelua pădurea?

Pentru suprafața de 465.552 mp (adică peste 46 de hectare), Primăria Râmnicu Vâlcea va avea următoarele obligații:
a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic;
b) să respecte regimul silvic;
c) să evidențieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea;
d) să asigure elaborarea studiului de specialitate pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria funcțională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ; păduri-parc, care a făcut obiectul transmiterii și să-l depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de doi ani de la data aprobării transmiterii.

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea va verifica îndeplinirea obligațiilor

După aprobarea transmiterii, este interzisă trecerea acestui teren în proprietatea privată a municipiului Râmnicu Vâlcea, prin hotărâre a consiliului local. Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea are responsabilitatea de a monitoriza aplicarea acestor obligații.
Predarea-preluarea suprafeței de 465.552 mp de fond forestier din grupa I funcțională se va face pe bază de protocol încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Municipiul Râmnicu Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern. După intrarea în vigoare a hotărârii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Sursă foto: Arhivă