Plăţile directe pe suprafaţă, stabilite


• Ministerul Agriculturii a stabilit cuantumul plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
Potrivit Proiectului de act normativ privind stabilirea pentru anul 2014, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, se aprobă cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme: a) schema de plată unică pe suprafaţă – cuantum maxim 156,89 euro/ha; b) schema de plată separată pentru zahăr – cuantum maxim 379,17 euro/ha; c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană – 300,00 euro/ha. Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014. Hotărârea precizează că: „dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional”.