Patru persoane depistate muncind „la negru”


Luna trecută, în urma controalelor efectuate de inspectorii muncii vâlceni, patru persoane au fost depistate muncind fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Conform datelor furnizate de șeful ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu, în martie, au avut loc 122 de controale, fiind dispuse 308 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative din domeniu. Au fost aplicate 36 sancţiuni contravenţionale, din care 27 avertismente şi 9 amenzi în valoare de 37.500 lei. Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control. Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 51 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă etc.