Pașapoarte pentru 215 vâlceni


Din data de 10 și până pe 13 iunie, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple s-au primit 143 de cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, din care una privind eliberarea de paşaport cu stabilirea domiciliului în străinătate și 73 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 86 de paşapoarte simple electronice și 72 de paşapoarte simple temporare, iar 140 de paşapoarte simple electronice și 75 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor. Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, șapte au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, iar 65 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare. A fost primită o cerere privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate cinci adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și s-a primit o cerere pentru eliberarea unei adeve­rinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-au primit ordine de interzicere a părăsirii ţării/localităţii și dispoziţii de revocare a urmăririi generale privind cetăţeni cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. A fost instituită măsura de suspendare a dreptului la libera circu­laţie în străinătate pentru doi cetăţeni români și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a altor doi, toți patru cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, nu au fost sancţionate contravenţional persoane privind regimul paşapoar­telor.