La doar câteva zile după aniversarea a 76 ani de viață, Părintele Veniamin Micle își lansează cartea cu numărul 81


• declarat anul trecut Cetățean de Onoare al Costeștiului de către edilul Toma Peștereanu, părintele se încăpățânează să ne uimească prin puterea credinței și muncii întru Hristos

Azi, începând cu ora 14.00, la Căminul Cultural ”C.I. Popian” – colecţia „Alexandru Bălintescu” din Costeşti-Vâlcea, găzduiește o dublă lansare de carte:  „Bolniţa Bistriţei” – Mănăstire Isihastă, scrisă de Arhim. Veniamin Micle şi  „Interviul anului. Un Monah la 75 de ani. Arhim. Veniamin Micle”, scrisă de Petre Cichirdan şi Arhim. Veniamin Micle. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Râmnicului – Editura „Praxis”, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea, Primăria comunei Costeşti şi Cultura Vâlceană – Editura „Intol Press”. Conform desfășurătorului, manifestările debutează cu un cuvânt de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, apoi un cuvânt de deschidere din partea primarului comunei Costeşti, Marius Toma Peştereanu.
Florin Epure, pr. Nicolae Moga, pr. Nicolae State Burluşi, Mihai Spo­riş şi Dumitru Bondoc sunt cei care vor face prezentarea cărţilor, după care vor lua cuvântul autorii: Arhim. Veniamin Micle şi Petre Cichirdan. Au fost invitaţi reprezentanţi ai Con­siliului Judeţean, Prefecturii, Pri­mă­riei Râmnicului, Forumului Cultural al Râmnicului, Societăţii Culturale „An­ton Pann” şi ai Asociaţiei Se­niorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cul­tură Vâlcea. Iată câteva însemnări legate de personalitatea Arhim. Ve­nia­min Micle. „Ziua de 7 iulie 2015 sem­nifică 76 de ani de viaţă ai Pă­rintelui Arhimandrit, care astăzi îşi lansează a 81-a carte, depăşind, iată, numărul de ani ai vieţii cu nu­mărul de cărţi scrise şi tipărite… – 11 iulie 2014 a fost sărbătorit la Prim­ă­ria Costeşti şi a primit titlul de Ce­tă­ţean de Onoare al Comunei Cos­teşti. – 14 iulie 2015 este ziua lan­sării acestor două cărţi, la Costeşti-Vâlcea, dar este şi Ziua Franţei, oca­zie prin care Consiliul Local Costeşti salută prin cultură ziua ţării prietenă, dar şi prezenţa ţării noas­tre în Uniunea Europeană… (Gheorghe Jianu); „Chiar dacă are 70 de ani trecuţi, la dânsul în chilie, pe masa de lucru „odihneşte” (sau mai bine spus „transpiră”) un laptop, iar într-o altă încăpere părintele şi-a cumpărat un copiator modern şi o maşinărie de legat cărţi, o adevă­ra­tă „tiparniţă” cum îi place să-i spună ca­merei unde, de unul singur, tipă­reşte cărţile scrise chiar de dânsul. Dialogul cu părintele Veniamin Mi­cle s-a purtat astfel mereu în jurul cărţii”. (Mădălin Iacob, Radio Ro­mâ­nia Actualităţi – 2010); „Călugăr căr­turar şi model de acrivie intelec­tua­lă şi monahală, Părintele Venia­min Micle este un adevărat stâlp, nu doar al Ortodoxiei vâlcene, ci al întregii Ortodoxii. Astfel Părintele se dovedeşte nu doar cel mai prolific scriitor de istorie bisericească din Biserica Ortodoxă Română, ci mai mult, cel mai prolific monah al zile­lor noastre ziditor de slovă dumne­ze­iască în inimile credincioşilor. Zi­direa Cuvântului lui Dumnezeu în sufletul credincioşilor a fost şi, după cum vedem rămâne, prioritatea ma­joră a Preacuvioşiei sale, sub toate formele: cuvânt scris, predică şi cateheză şi, mai mult decât orice, exemplul vieţii sale personale. Aşa încât nu este nici o exagerare să afirmăm că Părintele Arhimandrit Veniamin Micle de la Mănăstirea Bistriţa Vâlcii trăieşte de acum Împărăţia lui Dumnezeu prin îmbo­gă­ţirea duhovnicească a culturii române.” (Dr. Varsanufie-Arhiepis­co­pul Râmnicului: „Arhimandritul Veniamin Micle-călugăr cărturar şi rugător neobosit”, Cuvânt de Binecuvântare din „Interviul anului. Un monah la 75 de ani. Arhim. Veniamin Micle”, Ed. Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului şi Ed. Intol Press Râmnicu Vâlcea). „Am avut şansa să-l cunosc şi să-i citesc o mare parte din cărţi. Pentru mine – Arhimandritul Veniamin Micle – este românul din elita cărturarilor care activează în varii domenii ale culturii neamului”. (Ioan Barbu, Râmnicu Vâlcea – 2014).
Arhimandritul Veniamin Micle s-a născut la 7 iul. 1939, în Plopoiş, ju­de­ţul Maramu­reş. Şi-a dedicat viaţa bi­sericii iar CV-ul său vorbeşte nu­mai despre credinţa şi datoria sa pentru creştinism: Seminarul teo­lo­gic din Cluj (1954-1959), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1962-1966), studii de doc­to­rat la Institutul Teologic Universitar din Bu­cureşti (1966-1968), cu spe­cia­li­zare la Facultatea de Teologie cat­o­lică din Strasbourg (1968-1971) şi la Institutul ecumenic Tantur-leru­salim (1973). Frate în mănăstirea Rohia (1954), călugărit tot acolo în 1958, ieromonah în 1959, proto­sin­ghel în 1975 şi arhi­man­drit în 1977.  Asistent la Institutul Teologic Uni­ver­sitar din Sibiu (1972-1973), pro­fe­sor la Seminarul teologic din Cra­iova (1973 – 1977), profesor şi director la Seminarul teologic din Bucureşti (1977-1979), preot slu­jitor la mănăstirea Cozia (1979-1982), mare eclesiarh la catedrala episco­pală din Râmnicu Vâlcea (1982-1983), stareţ al mănăstirii Bistriţa din Oltenia (1983-1992), preot slu­jitor la aceeaşi mănăstire (din 1992 până azi)