Pana unui mare meșter al cuvântului


Ion Nete este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu-Mureș. S-a remarcat  ca prozator de superioară calitate încă de la primele pagini publicate în anii studenției. Debutul său literar este consemnat  în revista studențească „Amfiteatrul”, cu proza scurtă „Trădarea umbrei”, sub girul maestrului Fănuș Neagu. De-alungul unei cariere literare de peste patru decenii, el rămâne un epic de mare valoare, făcând parte din elita prozatorilor contemporani.

Este vâlcean de origine. S-a născut în vecinătatea Drăgășanilor lui Gib Mihăescu, în comuna Pesceana.  A urmat școala primară în satul Ursoaia, gimnaziul în Lădești, iar liceul în Rm. Vâlcea,  la „N. Bălcescu”, azi Colegiul Național Lahovari.  Este absolvent  al Facultății de Limba și Literatura română, Universitatea din București, apoi a Cursului postuniversitar de ziaristică cu durata de un an.  A lucrat ca profesor, apoi ca ziarist la „Informația Harghitei” din Miercurea Ciuc, iar după decembrie 1989, în același județ, a fost consilier la Inspectoratul pentru cultură și culte.

A colaborat la revistele „Luceafărul”, „Vatra”, „Ateneu”, „Curierul literar și artistic”, „Szekelyfold” (suplimentul cultural Harghita), „Harghita Nepe” (cu proze traduse în limba maghiară) etc.

Editorial a debutat în volumul colectiv „Cartea Mureșului” (Editura Eminescu, 1986).  A publicat volumele de proză: „Șerpii de tămâie”, „Răstignirea în crucea lui Nastavrie”, „Noaptea albastră” (bilingv, în română și maghiară), „Chisamera din vis”.  La apariția „Chisamerei…”, în colecția „Scriitorii la ei acasă” a Editurii clujene DACIA XXI, cineva scria: „In proza lui Ion Nete sunt vădite tradiția realistă și factura fantastică, visul și magia, într-un spațiu epic care este satul copilăriei receptacul de umbre ale vechimii, de semen preistorice, aci mai bântuie, ca șerpii casei, chemările tainei, realitățile ce n-au fost să fie, acestea au însă și ele locuri în memorie…”.

Ion Nete este un scriitor cumpănit, un talent viu cu reale și infinite posibilități de a scrie cărți în care să întâlnim frumuseți noi și nebănuite. Romanul în curs de apariție „NINGE CU SUFLETE DE MORȚI” este o conviecțiune la cele afirmate.

Publicăm din acest roman fragmentul „Crângul cu jugaștri”. Este o carte  care anunță  un nume strălucitor în galaxia autorilor de romane, în care locurile natale sunt văzute prin vizorul unui mare povestitor,  Ion Nete aflându-se între  meșterii de frunte ai metaforei și cuvântului românesc.