O școală din Vâlcea, într-un program de prevenire a abandonului școlar


S-a demarat Programul Integrat – Educație, Dezvoltare, Integrare (EDI), implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și promovare Socio-economică Catalactica, filiala Teleorman, în parteneriat cu Asociația pentru Promovare Incluzivă INTEGRAT și în colaborare cu Școala Gimnazială Corbu, Școala Gimnazială „Pan M. Vizirescu”, Școala Gimnazială Milcovul din Deal – județul Olt, Școala Gimnazială Catane – județul Dolj, Școala Gimnazială Copăceni Racovița – județul Vâlcea. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o durată de 36 de luni. Obiectivul general al proiectului este acela de prevenire și reducere a abandonului școlar timpuriu și reîntoarcerea în sistemul de educație și formare pentru tinerii și/sau adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie și îmbunătățirea actului educațional, pentru 1.219 copii, elevi și persoane provenind din mediul rural, prin dezvoltarea unui pachet integrat de măsuri.
Activitățile proiectului includ constituirea Centrelor Județene de Educație: Dolj – Catane, Olt – Milcovul din Deal și Vâlcea – Racovița, recrutarea grupului țintă, dezvoltarea și furnizarea serviciilor integrate pentru antepreșcolari și părinții/tutorii acestora, organizarea unor programe de tip „Școală după Școală” pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, realizarea unui program de tip „A doua șansă”, care are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulților care au părăsit în mod prematur sistemul educațional. De asemenea, pe întreaga perioadă a implementării proiectului se va acorda sprijin material copiilor din grupul țintă, acordarea de stimulente pentru performanță pentru cadrele didactice, se vor organiza campanii de informare, educare și promovare igienă cu preșcolarii, elevii din grupul țintă și părinții acestora, se vor organiza activități extracurriculare pentru elevii din grupul țintă, prin metode non-formale.
Detalii suplimentare privind condițiile de includere în grupul țintă al proiectului, despre activitățile desfășurate și noutăți privind proiectul pot fi accesate pe pagina web www.proiectedi.ro, iar informații suplimentare se pot obține de la Manuela Arpinte – manager proiect, nr.tel: 0247/311.726.