Lucrări pe DN 64, în Băbeni


Astăzi, 9 septembrie 2020, în Băbeni are loc licitația privind „Rigolă betonată și podețe pe DN 64”. Codul CPV principal este 45232453-2 Lucrări de construcții de canale de scurgere, iar valoarea totală estimată este de 448.675 lei. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Sursă foto: Arhivă

Posting....