Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

18 septembrie 2019

Invitați de marcă la Simpozionul Național Constantin Noica


Advertisements

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române și Arhiepiscopia Râmnicului organizează la Râmnicu-Vâlcea în perioada 25-26 mai 2018, ediția a zecea a Simpozionului Național Constantin Noica, cu tema „Sentimentul românesc al ființei”.
Festivitatea de deschidere va avea loc vineri, 25 mai 2018, ora 9.00.
La Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic vor conferenția academicieni, cercetători și universitari de la toate marile centre universitare din România.
Programul simpozionului este următorul:
Vineri, 25 mai:
Orele 09.00 – 10.30 – Deschiderea oficială (Vor lua cuvântul: Acad. Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române; Înaltpreasfințitul Părinte dr Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Acad. Alexandru Boboc.)
Orele 11.00 – 13.30 – Lucrări și discuții (Moderator: Acad. Alexandru Surdu – Acad. Alexandru Surdu, Ființa, sentimentul și simțămintele românești; Acad. Alexandru Boboc, Naționalitatea în filosofie; Prof. univ. dr Florea Lucaci, Sentiment și rațiune în logica ființei; Dr. Doru Sinaci, Spațiul etnic în viziunea tribuniștilor arădeni (1896–1912); Pr. prof. dr Ștefan Zară, De la Turnul Babel la rostul rostirii spre comuniunea omului cu Dumnezeu; Prof. univ. dr Mircea Lăzărescu, „Firea” și „devenința” în rostirea filosofică a lui Noica; CS III, prof. univ. dr Nicolae Georgescu, Haos și neant la Eminescu, în viziunea lui Constantin Noica; Prof. univ. dr Ion Dur, Naționalism și românitudine sau intrarea în universal; Discuții pe marginea comunicărilor.)
Orele 15.30-18.30 – Lucrări și discuții (Moderator: Acad. Alexandru Surdu– Lect. univ. dr Maria Sinaci, Mircea Vulcănescu și Constantin Noica despre sentimentul existenței; CS I dr Dragoș Popescu, Noica și pozitivismul logic; CS I dr Claudiu Baciu, De ce un „sentiment” și nu un „concept” românesc al ființei?; CS I, prof. univ. dr Viorel Vizureanu, Constantin Noica despre logica națională; CS I dr Marius Dobre, Alternativa morală și optimismul lui Constantin Noica; Lect. univ. dr Daniel Cojanu, Despre arhei, arhetipuri și spiritul locului; CS III dr Mihai Popa, Ființa ca poiesis din perspectiva Sentimentului românesc al ființei; CS II, conf. univ. dr Ștefan-Dominic Georgescu, Silogismul ca rostire mediată în Scrisori despre logica lui Hermes; Dr Doina Rizea-Georgescu, Aspirația către frumos în sufletul românesc; CS III dr Victor Emanuel Gica, Modificări ale doctrinei formelor logice în opera lui Constantin Noica; Discuții pe marginea comunicărilor.)
Sâmbătă, 26 mai
Orele 09.00-13.30 – Lucrări și discuții (Moderator: Acad. Alexandru Surdu – Acad. Teodor Dima, Constantin Noica: scrisori către Petre Botezatu; Prof. univ. dr Ioan Biriș, Ființă, raționalitate și calcul. Despre modalitățile ființei în viziunea lui Constantin Noica; Prof. univ. dr Vasile Muscă, Constantin Noica și ideea școlii în care nu se învață nimic; CS I dr Mona Mamulea, Ce este sentimentul ființei?; Marin Diaconu, Constantin Noica, colaborator la publicații din străinătate; Prof. univ. dr Viorel Cernica, Verbul și timpul în judecățile despre ființă; CS II dr Marius Augustin Drăghici, Determinism și incertitudine, concepte deschise; CS II dr Titus Lates, Erotetica și sentimentul românesc al ființei; Prof. dr Ion Filipciuc, Structură pentadică în nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici; CS asoc. dr Oana Vasilescu, Brâncuși în interpretarea lui Noica; CS I, lect. univ. dr Eugeniu Nistor – Constantin Noica despre sufletul românesc; CS II, conf. univ. dr Bogdan Danciu; CS I, prof. univ. dr Camelia Popa, Premisele educației vocaționale din perspectiva lui Constantin Rădulescu-Motru; CS II dr Mihai Ioan Micle, CS III dr Doina Ștefana Săucan, lect. asoc. dr Gabriel Oancea, Religie și psihologie: Repere în interpretarea persoanei; Discuții pe marginea comunicărilor.
Orele: 15.30-18.30 – Lucrări și discuții ( Moderator: Acad. Alexandru Surdu – CS II, conf. univ. dr Sergiu Bălan, Despre limbaj și percepție; CS III dr Henrieta Anișoara Șerban, Sentimentul și devenirea ființei; Dr Horia Dulvac, Sentimentul românesc al ființei ca soluție la problemele identității; Lect. univ. dr Pompiliu Alexandru, Conceptul de „minte” la Noica; CS III dr Marian Nencescu, „Întru”, de la alegoria căutării la motivul întemeierii; Bianca Michi Nema, Despre plenitudine la Anne Conway și Constantin Noica; CS asoc. drd Cezar Roșu, Rațiunea ființei ca model dinamic; CS drd Șerban Nicolau, Sentimentul românesc al ființei la Constantin Noica; Ing. Alexandru Pranițchi, Orizontul întrebării și sentimentul românesc al ființei; CS drd Ovidiu G. Grama, Despre rosturile filosofice ale etimologiei; Discuții pe marginea comunicărilor.

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate