Începerea implementării proiectului „Capital de lucru” în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru” pentru MARSHAL SRL


MARSHAL SRL, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 11.12.2020, proiectul cu titlul „Capital de lucru”, finanțat in cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru” în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. M2-596 din 11-12-2020, număr RUE 596 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CRAIOVA.
Scopul / obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de locuri de muncă existente la momentul înscrierii cererii de finanțare, precum și a activității pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării.
Valoarea totală a proiectului: 834.813,75 lei, din care valoarea grantului 725.925,00 lei și valoarea cofinanțării: 108.888,75 lei
Data începerii proiectului: 11-12-2020
Data finalizării proiectului: maxim 180 zile calculate din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar.
Locația implementării proiectului: Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Bucureşti, nr. 249, cod poștal 240291.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:
MARSHAL SRL
Sediu: Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Bucureşti, nr. 249, cod poștal 240291
Artur-Aurelian Tudor, Administrator
Telefon: 0744536651
E-mail: office@automarshal.ro
Site web:  www.automarshal.ro