Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

25 februarie 2020

Încă un Ghid PNDR, publicat oficial


OJFIR Vâlcea anunță că Ghidul Solicitantul pentru Submăsura 16.1 și submăsura 16.1a – Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol a fost publicat.
Submăsura 16.1 și submăsura 16.1a – Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol.
Scopul principal al submăsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul de a realiza, în comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agricol, agro-alimentar și forestier.

Informații suplimentare
Obiectivele submăsurilor 16.1 și 16.1a sunt de a contribui la promovarea inovării și cooperării în sectorul agroalimentar, inclusiv în sectorul pomicol, prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici și tehnologii. Înființarea Grupurilor Operaționale în cadrul submăsurilor 16.1 și 16.1a va facilita cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare, universități, consultanți și alți actori relevanți din sectorul agroalimentar, pentru creșterea gradului de inovare din aceste sectoare și adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile sectoriale.
Beneficiarii acestor submăsuri sunt grupurile operaționale, fără statut juridic, constituite din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură din sectorul pomicol: Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: producție/ procesare/ ambalare fructe), corespunzător temei proiectului; Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, în concordanță cu tema proiectului.
Informațiile prezentate ne-au fost oferite de către Alina Păunoiu (foto), director OJFIR Vâlcea.

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate