Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 august 2019

În 2019, CJ vrea să-și înființeze o companie proprie de transport persoane


Advertisements

Liderul PSD și al Consiliului Județean Vâlcea și-a declarat public nemulțumirea totală față de modul cum se desfășoară transportul public de persoane în Vâlcea. În cadrul ultimei ședințe pe anul 2018, Constantin Rădulescu a anunțat că-n planurile noului an se situează și crearea unei companii proprii de transport persoane.

Proiecte importante pe agenda administrației județului

În fapt, consilierii județeni au aprobat procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 26 noiembrie 2018, procesul – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 11 decembrie 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumei de 4.565.549,95 lei, din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art. 6, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2019, Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2019, Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde obținută de pe pajiște, pentru anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare îndeplinirii obligațiilor asumate de Consiliul Județean Vâlcea în cadrul Protocolului de Colaborare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 180 din 10.10.2018, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de personal al Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind eliminarea traseelor 019, 035, 054, 078, 082, 084 și 091 din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea, valabil până la data de 30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat, Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici și indicatorii tehnico – economici, faza: documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare spații aferente fostei Policlinici cu Plată Râmnicu Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri – Flandra Vâlcea S.A.

Etichete: , ,

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Politică și Administrație