Ghidul 133 e gata (2)


O cerere de finanţare va putea cuprinde mai multe proiecte grupate în funcţie de rata de cofinanţare a Asociaţiei de Proprietari. O astfel de cerere de finanţare va trebui să se încadreze în limitele valorii minime de 1.700.000 lei (inclusiv TVA) şi limitele valorii maxime de 46.000.000 lei (inclusiv TVA). Proiectele care vor fi finanţate prin intermediul Domeniului Major de Intervenţie 1.2 al Axei 1 POR vor trebui să fie depuse de unităţi administrativ-teritoriale (autoritate a administraţiei publice locale, APL), la nivel de municipiu reşedinţă de judeţ, potrivit legii, sau sector al municipiului Bucureşti, şi să propună masuri de creştere a eficienţei energetice din categoriile de activităţi eligibile menţionate în secţiunea II.1.2 Eligibilitatea proiectului din Ghid.

Beneficiarii vor trebui să participe financiar la aceste lucrări printr-o co-finanţare de 40%. Restul fondurilor necesare (60%) pentru fiecare lucrare vor fi asigurate din bani europeni nerambursabili de la FDER şi bugetul de stat. Ratele de co-finanţare ale autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de proprietari vor fi modulate în funcţie de proporţia în clădire a familiilor cu venituri reduse, după cum urmează: 30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 150 de euro; 20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 350 de euro; 10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 500 de euro.

Având în vedere faptul că programul se va închide în anul 2013, schema propusă are un caracter pilot pentru actuala perioada de programare, experienţa acumulată putând fundamenta investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru perioada de programare 2014-2020.