Elevii Liceului Energetic, în vizită la Memorialul Nicolae Bălcescu


Ziua Unirii Principatelor nu putea trece fără să fie marcată și de către elevii și dascălii Liceului Tehnic Energetic. Astfel, pe 24 ianuarie, reprezentanții Consi­liu­lui elevilor liceului, alături de pro­fesori și în frunte cu directorul Mihai Simion au vizitat Memo­ria­lul Nicolae Bălcescu. Au par­ticipat la o lecție de istorie, iar la final, elevii au ținut să precizeze că acțiunea trebuie repetată și la anul. Foștii elevi ai liceului, cei care au văzut pozele de la Me­morial, au ținut să precizeze că, din păcate, pe vremea lor, nu erau astfel de inițiative. Acum, însă, prin venirea directorului Mi­hai Simion în fruntea unității șco­lare lucrurile s-au schimbat. Men­ționăm că inițiativa unei astfel de acțiuni a aparținut și Consiliului elevilor de la Liceul Energetic, dar și membrilor Aso­ciației „Părinți pentru ora de re­ligie” Vâlcea.