Din toamnă, Patru noi discipline opționale, în atenția elevilor


Începând cu anul şcolar următor, elevii vor avea parte de noi discipline școlare. Ministerul Educaţiei introduce patru noi discipline opţionale în oferta centrală de Curriculum la decizia şcolii (CDS): „Joc şi mişcare” (clasa pregătitoare, clasele I şi a II – a), „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier” (învă­ţământ primar), „Educaţie pentru dezvoltare” şi „Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală” (ambele pentru liceu). Programele şcolare pentru aceste discipline au fost elaborate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi aprobate prin ordin de ministru. Programa şcolară pentru disciplina opţională „Joc şi mişcare” (clasa pregătitoare şi clasele I şi a II – a) accentuează rolul pe care activităţile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă în procesul de creştere şi dezvoltare a copiilor de 6-8 ani şi valorifică potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii şcolarităţi.

Valerică Rașcu: „Opționalele sunt binevenite. Acum, totul depinde de elevi”

Disciplina opţională „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier” (toate clasele din învăţământul primar) urmăreşte pregătirea elevilor pentru viaţă prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice şi de manifestare a unei conduite preventive. Demersul Ministerului Educaţiei vine pe fondul declarării de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a perioadei 2011 – 2020 ca „Decada Acţiunii pentru Siguranţa Rutieră”. Disciplina opţională „Educaţie pentru dezvoltare” (liceu) propune o abordare de tip inter şi trans-disciplinar a unor probleme de actualitate precum globalizarea, dezvoltarea/dezvol­tarea durabilă sau cetăţenia globală. „Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală” propune raportarea, în cunoştinţă de cauză, a elevilor de liceu la problematica drepturilor de proprietate intelectuală, implicarea tinerilor în elaborarea şi în promovarea unor proiecte pentru drepturile de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, pregătirea elevilor de liceu pentru asumarea comportamentului adecvat dezvoltării durabile.
Contactat, directorul CNI „Matei Basarab”, prof. Vale­rică Rașcu (foto), ne-a declarat: „Nimeni nu te împiedică să introduci opționale, așa cum nimeni nu te obligă să le parcurgi. Totul depinde de elevi, de întreaga clasă…Elevii se pun de acord cu profesorii, diriginții ce anume vor să studieze opțional. În opinia mea, opționalele sunt binevenite. Repet, acum totul depinde de elevi”.