Curierul de Vâlcea

Dezbatere asupra Proiectului de lege privind economia socială

La Grupul PSD din Senatul României, a avut loc, ieri, dezbaterea asupra proiectului de lege privind economia socială, iniţiat de Guvernul României, proiect prin care se doreşte instituirea unor reglementări clare cu privire la Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor  care desfăşoară activităţi în acest domeniu, stabilirea măsurilor de promovare a economiei sociale, precum şi stabilirea competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniu.

Având în vedere importanţa deosebită a Proiectului de lege privind economia socială cât şi impactul major pe care-l va avea în societatea românească, senatorii PSD Liviu Marian Pop, Laurenţiu Coca, Alexandru Cordoş şi Petru Alexandru Frătean, membri ai Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat, au invitat  reprezentanţii părţilor implicate la o dezbatere asupra acestui proiect de lege, proiect care se află în acest moment în procedură parlamentară.

Convinşi fiind că doar printr-o implicare cât mai largă a tuturor factorilor interesaţi de adoptarea urgentă şi în condiţii cât mai bune a unei Legi a economiei sociale care să conţină norme europene cu privire la combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, alături de senatorii iniţiatori au fost prezenţi domnul senator Mircea Geoană, reprezentanţi ai Guvernului, ONG-urilor, sindicatelor şi patronatelor.

Prin acest proiect de lege se aduc o serie de noutăţi în legislaţia românească, însă principala îngrijorare a organizaţiilor interesate de reglementarea unui cadru modern, european, cu privire la economia socială, este că, în forma depusă, proiectul legislativ, nu va aduce niciun fel de măsuri concrete în sprijinul celor activi în dome­niu. În acest sens, au fost prezentate şi discutate mai multe amendamente depuse de Institutul de Economie Socială, Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică, Fundația Alături de voi România, Uniunea Națio­nală a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România și Fundația pentru Dez­voltarea Societății Civile, amendamente care urmează a fi trimise spre analiză tuturor organismelor cu rol de decizie, scopul final fiind aprobarea unei legi clare şi aplicabile.

senator,

Laurenţiu Florian Coca

Exit mobile version