CURIERUL DE VÂLCEA – XXIV


Mesaje de felicitare

 

Dragi pălmaşi cu condeiul,

Mă bucur că de 24 de ani militaţi şi iubiţi în una din ţările româneşti, Ţara Loviştei, sub umbra ocrotitoare a măre­ţului voievod Seneslau. Luptaţi, desigur, cu tenacitatea marilor învingători de la Posada (cu siguranţă, aflată în Ţara Loviştei) conduşi de întemeietorul Basarab I.

Zăpezile de altădată nu au plecat definitiv. Nici Ana lui Manole n-a fost înzidită definitiv. Ea palpită în Roşia Montana, în marmura Apusenilor – iar căutătorii îi mângâie conturul aşteptat.

Nu ninge încă. Dar zăpezile vor veni. Vor veni şi în Vâlcea; curate, proas­pete, iniţiatice. Şi atunci, voi, pălmaşi cu condeiul de la Curierul de Vâlcea, precum şi noi, cei ce vă urăm din inimă „La mulţi ani!” vom semna pe lespedea de zăpadă curată, cu spe­ranţa că din scorbura fiecărei litere vor răsări, în primăvară, întâile fire de iarbă împrospătându-ne scrisul.

Ion Andreiţă,

pălmaş cu condeiul

şi Lia-Maria Andreiţă,

pălmaşă la războiul Penelopei

*

Domnului Ioan Barbu de la Vâlcea,

Editura „BETTA” şi autorii săi (Eliza Roha, Aureliu Goci, Gabriela Banu, Nică D. Lupu, Marin Dumitrescu, Maria Toma, Caliopi Dicu, Constantin Capitza, Emil Lungeanu şi alţii) felicită condu­cerea cotidianului Curierul de Vâlcea, primul ziar, cotidian privat, independent din România, la aniversarea a 24 de ani de la apariţie, urându-i mulţi şi fructuoşi ani în slujba cititorilor săi, a demo­cra­ţiei româneşti şi culturii naţionale.

Nicolae Roşu,

directorul Editurii  Betta, Bucureşti

*

Domnului Ioan Barbu, 

Președinte de Onoare al ziarului Curierul de Vâlcea

Aflu de la companionii mei de la revista Bucureştiul literar şi artistic, membri ai cenaclului literar Catacomba, că ziarul dvs. este primul cotidian privat, independent din România, care aniversează 24 de ani de la înfiinţare.

Cu această ocazie, mă asociez urărilor colegilor mei şi doresc ziarului dvs. viaţă lungă şi dvs. personal putere de muncă şi multă sănătate!

prof. univ. dr. Ion Haineş, 

scriitor

*

Domnului Ioan Barbu, 

Președinte de Onoare al ziarului Curierul de Vâlcea

Felicitări cu prilejul aniversării a 24 de ani de la înfiinţarea primului ziar, cotidian privat, independent din România. La mulţi ani şi multă sănătate, putere de muncă! Să ne trăieşti, Nenea!

prof. univ. dr. ing. Vasile Szolga

Universitatea de Construcţii din Bucureşti, 

Scriitor şi pictor

*

Stimate Domnule Ioan Barbu, 

Cu prilejul aniversării a 24 de ani de la înfiinţarea primului cotidian privat, independent din România, vă urez viaţă lungă, sănătate, putere de muncă şi să mai editaţi măcar de cel puţin 5 ori câte 24 de ani acest minunat ziar. Să ne trăieşti ani mulţi şi vă iubim mult,  Nenea!

Raluca Tudor,

directorul Editurii RAWEX COMS Bucureşti, 

secretara Cenaclului  Literar Catacomba

*

La Orizontul anului 25, ziarul liber vâlcean se dovedeşte acelaşi harnic „Curier”, cu spirit tânăr; întreţinut de venerabilul Nenea Barbu, adunător de valori gazetăreşti literare, din partea locului şi din locuri îndepărtate, spre lauda colegilor domniei sale, a cititorilor şi prietenilor loiali.

Ţineţi-vă aproape de Cuvânt acum şi La mulţi ani!

Vasile Răvescu,

ziarist, redactor şef la revista

Balcani şi Europa

*

La acest moment de înaltă ținută festivă, când primul ziar privat și independent din România postdecem­bristă împlinește 24 de ani de la apariția primului număr, colegiul de redacție al revistei lunare de cultură, știință și artă, „Gând Românesc”, din Cetatea Eternă a neamului românesc – Alba Iulia, felicită cu căldură colectivul redacțional al ziarului „Curierul de Vâlcea”. 

În decursul celor aproape două decenii și jumătate, angajat în nobila muncă de jurnalism în slujba adevăru­lui, „Curierul de Vâlcea” s-a dovedit un sen­sibil seismograf al opiniei publice, s-a făcut ecoul cititorilor și colabora­to­rilor săi, publicând cu consecvență arti­cole valoroase scrise cu multă compe­tență profesională, din toate domeniile vieții și activităților ce se desfășoară în județul Vâlcea, și nu numai.  Ziarul,  prin publicarea unor pagini de înaltă ținută din spațiul  literaturii și artei, al politicii, științei și tehnicii, a contribuit esențial la dezvoltarea culturii românești, la promovarea acesteia în lume.

Ne bucurăm de rodnica noastră cola­borare din ultima vreme, Colțul liric al „Curierului” publicând producțiile unor valoroși poeți  din Alba. Totodată, de când revista „Gând Românesc” îl are în  co­legiul redacțional pe Ioan Barbu, repu­tat scriitor și gazetar, a câștigat în prestigiu.

La mulți ani redacției ziarului „Curierul de Vâlcrea”, mulți ani cu sănătate cititorilor și redactorilor săi!

Virgil Şerbu Cisteianu,

scriitor, 

director general al revistei „Gând Românesc”

*

Salutare celor de faţă şi viitori!

George Theodor Popescu, 

scriitor

*

„La mulţi ani!” Curierului de Vâlcea, primul cotidian privat, independent din România postdecembristă, care, în pofida concurenţei şi a duşmanilor mai puţin talentaţi decât editorii săi, continuă să apară spre încântarea cititorilor lui fideli.

Corneliu Ostahie,

scriitor, critic de artă

*

Cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la a apariţia primului ziar  privat, indepen­dent din România, vă doresc „tante auguri” şi multă sănătate, dragă Nenea al nostru. La mulți ani, tuturor gazeta­rilor, colaboratorilor și cititorilor!

Mihai Jingulescu

traducător şi vicepreşedinte al Asociaţiei „Iulia Haşdeu” pentru UNESCO 

*

Lui Ioan Barbu,

Salve! Tante auguri… să ţi se înmulţească florile sacre ale gloriei gazetăreşti – așa cum le meriţi, de la înce­puturile ziarului – cunoscut şi recu­noscut de sufletele pereche: gazetari, poeţi, scriitori şi printre ei subsemnata,

Romaniţa Maria Ştenţel

scriitor, reporter Radio şi TV

*

După douăzeci de ani e tot Alexan­dre Dumas. După 24 de ani, e tot Ioan Barbu. Nu moare Curierul când vor vâlcii.

Emil Lungeanu

scriitor, vicepreşedinte al Filialei Proză

a Uniunii Scriitorilor,

 secretar general al revistei Literatorul, redactor-şef al revistei internaţionale Cervantes

*

Dragi colegi de la „Curierul de Vâlcea”,

Să ajungi la 24 de ani de apariţie neîntreruptă este cu adevărat o per­for­manţă, mai ales în vremuri tulburi cum sunt cele după 1989. Fie ca onestitatea şi corectitudinea reflectării vieţii cultu­ra­le, sociale, economice, care v-au carac­terizat până în prezent să constituie codul dvs. de comportament şi în viitor.

Florentin Popescu,

redactor-şef fondator al revistei Bucureştiul literar şi artistic, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România 

*

Mă bucur să am prilejul de a felicita colectivul redacţional al ziarului Curierul de Vâlcea, o publicaţie care, de-a lungul celor 24 de ani de apariţie, a trecut cu succes proba focului. Vă doresc multe succese în viitor şi mulţi ani de existenţă.

Coman Şova,

director fondator al revistei Bucureştiul literar şi artistic, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România 

*

Salutăm cu multă bucurie şi prietenească „invidie” aniversarea celor 24 de ani a unui ziar care ţine treaz interesul cultural, economic, social al unei zone de vârf din România.

Vasile Grigorescu, 

Ştefan Crudu

Redacţia Revistei SUD

Bolintin Vale

*

Vremea trece, vremea vine

Nenea de suflet mă ţine

Şi mă ţine precum spui

Tot cu slova dumnealui.

Dacă l-ai citit cândva

Nici n-o să-l mai poţi uita.

Fiindcă Nenea-i un tezaur

De poveşti şi cărţi de aur

Cum nu-i altul în cuvinte

Dăruit în haruri sfinte.

Nenea vine Nenea trece 

Cu viaţa în senin

Şpriţul să-i fie rece

Sufletul de soare plin 

Bucurii şi sănătate

Şi cărţi tot mai minunate.

prof. univ. dr. Dan Anghelescu,

poet, muzicolog, istoric literar

*

Solidaritate colegială primului coti­dian privat, independent din România şi felicitări pentru toate iniţiativele culturale ale acestor fructuoşi ani în slujba presei române.

dr. Marian Nencescu 

cercetător, Institutul de Filosofie al Academiei Române 

*

După 24 de ani trecuţi de la momentul în care prima ediţie a văzut lumina tiparului, cotidianul „Curierul de Vâlcea” a rămas singurul ziar care a prezentat întotdeauna lucrurile aşa cum s-au petrecut ele cu adevărat. Pentru aceasta, nu pot decât să vă felicit şi să vă adresez îndemnul de a urma aceeaşi cale, a realităţii.

La acest moment aniversar, sunt alături de redactorii publicaţiei, de şefii ei, dar mai ales de bunul meu prieten, scriitorul Ioan Barbu, căruia îi transmit multă sănătate şi viaţă lungă.

La Mulţi Ani, Curierul de Vâlcea!

Dumitru Drăguţă,

director Club Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea

*

Transmit redacţiei cotidianului „Curierul de Vâlcea” şi cititorilor aces­tuia cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii a 24 de ani de activitate neîn­ce­­tată. Îndrept aceleaşi gânduri fru­moa­se şi spre fondatorul acestei publi­caţii, scriitorul Ioan Barbu, căruia îi do­resc sănătate şi cât mai multe realizări.

La Mulţi Ani!

Nicolae Bugheanu, director Club Sportiv Şcolar Râmnicu Vâlcea