Condițiile acordării dispozitivelor medicale, decontate de asigurările de sănătate, de la A la Z


Bugetul alocat de CAS Vâlcea, pentru acest domeniu, a depășit patru milioane de lei
Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea are în derulare, începând cu 1 mai 2022, un număr de 71 de contracte încheiate cu furnizori avizați de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, furnizori evaluați și/sau acreditați (dintre care cinci au și puncte de lucru deschise pe raza județului Vâlcea) de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu.
„În ultimii doi ani, deși situația pandemică generală a limitat accesibilitatea la serviciile medicale, instituția noastră a găsit cele mai bune soluții astfel încât, asigurații de toate vârstele, să beneficieze de acces la toate tipurile de dispozitive medicale decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Bugetul alocat acestui domeniu de asistență medicală a crescut an de an, de la 3,8 milioane de lei în 2020, la 4,23 milioane lei în 2021. În anul 2022, solicitările Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea pentru finanțare au fost peste nivelul din anul 2021”, ne-a declarat directorul general al CAS Vâlcea ec. Alin Voiculeț.

Cine are dreptul la dispozitive medicale?

La dispozitive medicale are dreptul orice asigurat al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea care, în urma unui act medical, primește de la medicul specialist sau, după caz, de la medicul de familie. De asemenea, poate fi vorba despre o prescripție medicală pentru unul dintre cele 11 tipuri de dispozitive medicale decontate de Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

Cum se poate beneficia de dispozitive medicale?

Asigurații cărora li se recomandă un dispozitiv medical, depun la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea prescripția – recomandarea medicală. CAS Vâlcea este instituția care va emite și transmite asiguratului beneficiar decizia de aprobare a închirierii sau procurării dispozitivului solicitat, dacă acesta se regăsește în lista celor decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Asiguratul are obligația prezentării deciziei, în termen de 30 de zile de la emitere, unuia dintre furnizorii de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea.
În cazul asiguraților care nu se pot deplasa, prezentarea prescripției – recomandării medicale la Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea se poate face, în numele asiguratului, de către unul dintre membrii familiei de grad I și II, soț/soție sau o persoană împuternicită legal în acest sens.

Cine recomandă dispozitivele medicale?

Prescripția medicală – recomandarea pentru dispozitiv medical este eliberată de medicul de specialitate sau, după caz, de către medicul de familie, condiția fiind ca aceștia să se afle în relație contractuală cu Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

Cine furnizează dispozitivele medicale?

Furnizorii de dispozitive medicale sunt firme private, avizate de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, autorizate de Direcţia de Sănătate Publică şi evaluate / acreditate conform dispozițiilor legale în vigoare.
La nivelul județului Vâlcea, în contract cu Casei de Asigurări de Sănătate se află 71 de furnizori de dispozitive medicale. Dintre aceștia, cinci au deschise pe raza județului Vâlcea (în municipiile Râmnicu Vâlcea și Drăgășani) șase puncte de lucru. Odată cu transmiterea deciziei emise de Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea pentru procurarea / închirierea dispozitivului medical, asiguratul primește lista cu furnizorii care comercializează / închiriază dispozitivul medical solicitat, alegerea furnizorului aparținând, în totalitate, asiguratului.

Care sunt modalitățile de decontare a dispozitivelor medicale?

Prețurile de referință și sumele de închiriere decontate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru procurarea / închirierea dispozitivelor medicale sunt calculate la nivel național de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Care este perioada maximă de decontare a dispozitivelor medicale?

Dispozitivele medicale se acordă asiguraților pentru o perioadă determinată (prin închiriere pentru maxim 12 luni) sau nedeterminată.

Care sunt tipurile de dispozitive medicale decontate de CAS Vâlcea?

Sunt 11 tipuri de dispozitive medicale decontate din FNUASS, lista detaliată a acestora putând fi consultată pe site-ul instituției, http://www.casan.ro/casvl/page/lista-dispozitive-medicale.html.
„Prioritatea instituției noastre, plecând de la nevoia medicală pentru care asigurații solicită dispozitivele medicale a fost aceea de a reduce timpii de așteptare pentru obținerea aprobării procurării/închirierii dispozitivului medical, și eliminarea listelor de așteptare, obiectiv pe care l-am atins an, de an”, ne-a mai declarat directorul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, ec. Alin Voiculeț.