Atribuţii extinse pentru poliţiştii locali în disciplina în construcţii


bulgaru_marian1• inspectorul Marian Bulgaru prezintă o parte din prevederile Legii 50/1991

Am prezentat, în ultima vreme, atribuţiile poliţiştilor locali în domenii precum asigurarea ordinii şi liniştii publice sau circulaţia pe drumurile publice. Astăzi veţi afla de la inspectorul Marian Bulgaru care sunt atribuţiile extinse ale Poliţiei Locale în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, după ce – zilele trecute – am prezentat prevederile Legii 155/2010.

Articolul 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii arată că se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate; reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice; reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; zugrăveli şi vopsitorii interioare; zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor; reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare în limitele proprietăţii; montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi; reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare (tencuieli, placaje etc.) lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi acoperişului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia (terasă, şarpantă), la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive; lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente. Inspectorul Marian Bulgaru ne-a mai comunicat că se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.