Apel de proiecte Regio pentru entităţile de inovare şi transfer tehnologic


MDRAP, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, a aprobat, pe data de 20 iulie 2018, versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 1.1. – Operațiunea A: Măsuri de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru entităţile de inovare şi transfer tehnologic (Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1), în cadrul apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1
Pot depune cereri de finanțare entitățile de inovare şi transfer tehnologic (ITT) legal constituite, autorizate provizoriu sau acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu /acreditate, din mediul urban și rural, din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest și Centru.
Entitățile din infrastructură se pot constitui și cu participarea mai multor persoane juridice din categoriile de mai sus, precum și în parteneriat cu organizații similare din alte state.
Vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) și a centrelor de competență, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și cu documentele regionale de specializare inteligentă: crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) – construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software, și achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specific.
Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce se încadrează în prevederile ajutorului de stat regional, ca și pentru cele care includ și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este între minim 75.000 de euro și maxim trei milioane de euro, alocarea totală a acestui apel fiind de 66 de milioane de euro.
Proiectele pot fi depuse începând cu data de 20 august 2018, ora 12.00, până pe data de 20 februarie 2019, ora 12.00. Apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 este non-competitiv (se menține indiferent daca valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește alocarea regională a apelului).

Posting....