Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

22 octombrie 2019

Andreescu detaliază toate modificările aduse Legii Pensiilor!


Advertisements

• directorul Casei Județene de Pensii vine cu explicații pentru toți pensionarii vâlceni

2018 a venit pe fondul unei profunde reforme a sistemului de pensii publice, iar multe din modificările aduse legislației în domeniu rămân necunoscute. În acest sens, am luat legătura cu Gabriel Andreescu, directorul Casei Județene de Pensii Vâlcea, iar răspunsurile oferite vor aduce mai multă lumină printre pensionarii județului.
Domnule director, care este primul lucru care trebuie cunoscut de către pensionari despre această reformă?
În primul rând, trebuie definită sintagma de „reformă”, pentru că este vorba de mai multe schimbări legislative survenite în cadrul unui pachet de legi mult mai amplu: Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, aduse prin OUG 103/2017, începând de la 1 ianuarie 2018, Legea 3/2018 cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2018 în vigoare de la data de 6 ianuarie 2018, Legea 144/2017 și Legea 2016/2017.
Vă mulțumesc pentru precizări! Să trecem la cele mai importante dintre modificări, vă rog…
În cadrul noului pachet legislativ, au fost abrogate toate articolele cu referire numai la pensiile militare și modificate cele care conțineau și prevederi la această categorie de pensii întrucât prin Legea 223/2015 pensiile militare au fost scoase din sistemul public de pensii. În al doilea rând, stagiul de cotizare realizat în baza unui contract de asigurare se poate valorifica numai la pensia pentru limita vârstă față de prevederile anterioare când se putea valorifica la toate categoriile de pensii. Apoi, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru contractele de asigurare nu se mai plafonează la cinci salarii medii brute pe economie, stagiul de cotizare nu se mai certifică din oficiu, ci doar la cererea asiguraților sistemului public de pensii. Aici, aș dori să fac o precizare esențială: pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare numai pentru stagiile de cotizare realizate în grupe superioare de muncă în sistemul public de pensii.
Vreo mențiune și pentru însoțitorii de invalizi?
Indemnizația de însoțitor de care beneficiază pensionarii de invaliditate gradul I în mai multe sisteme, se acordă de ultimul sistem în care aceștia au fost asigurați.
Dar pentru soții supraviețuitori…
Pe lângă soțul supraviețuitor, acum și copii care au dreptul la o pensie proprie și îndeplinesc toate condițiile pentru obținerea pensiei de urmaș după susținătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie. Cât privește pensia anticipată, ei bine, pentru persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială, plata pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale nu este condiționată de încetarea calității de asigurat. Deosebit de important de menționat este și faptul că toate debitele reprezentând prestații de asigurări sociale sau alte drepturi prevăzute de legi speciale, mai mici de 40 de lei, nu se mai urmăresc, iar cele mai mari se recuperează prin reținere sau compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii. În cazul în care se constată că recuperarea debitului nu se poate face în termenul general de prescripție, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită conform Codului de Procedură Fiscală.
Domnule director, concret: care este valoare punctului de pensie de la 1 ianuarie și care este pensia minimă?
În 2018, indicele de corecție aplicat la înscrierea la pensie este de 1,15, iar valoarea punctului de pensie va crește la 1.100 lei începând cu 1 iulie 2018. Pensia minimă socială va crește la 640 lei tot de la 1 iulie 2018.

Valoarea ajutorului de deces a ajuns la 4.162 de lei!

Despre ajutorul de deces…
Acesta se suportă de către casele teritoriale de pensii și în cazul decesului unui salariat sau membru al unui membru de familiei al acestuia. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei, iar cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului este tot de 4.162 lei. În cazul unui membru de familie al acestora, ajutorul de deces se ridică la valoarea de 2.081 lei.
Care este situația cu pensiile anticipate?
Prin Legea 2016/2017, care a intrat în vigoare la 23.11.2017, s-au introdus alineatele 7 și 8 la articolul 65 din Legea 263/2010 conform cărora persoanele pensionate anticipat parțial până la data de 16.07.2016 pot solicita recalcularea pensiei prin diminuarea penalizării stabilite la înscrierea la pensie dacă până la data solicitării recalculării nu au împlinit vârsta standard de pensionare.
Aș vrea să închei discuția despre modificările legislației cu o dedicație pentru râmniceni…
Da, știu la ce vă referiți! Prin Legea 144/26.06.2017, în vigoare de la 01.07.2017, s-a modificat articolul 35, alineatul 5 din Legea 263/2010 așa încât și persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare și au locuit cel puțin 30 de ani pe o rază de 8 kilometri în jurul municipiului Râmnicu Vâlcea să poată solicita pensionarea anticipată parțială cu cel mult doi ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare fără penalizare.
Vă mulțumesc!
Și eu!

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate