Curierul de Vâlcea

U.S. GOVORA CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

U.S. GOVORA CIECH CHEMICAL GROUP S.A., titular al proiectului: „Ecologizarea bazinului de retenție B4’”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “ Ecologizarea bazinului de retenție B4’ ”, propus a fi amplasat în zona iazurilor de decantare din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni până vineri, între orele 9 -14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 10.10.2014. (7.208)
Exit mobile version