3% – rata șomajului în Vâlcea


Județul nostru, conform datelor furnizate de către reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, are, în prezent, aproximativ 4.900 de șomeri. Dintre aceștia peste 2.300 sunt femei, rata șomajului, la finele anului 2018, fiind de 3,06%.
Din totalul de 4.892 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1.738 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3.154 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.259 șomeri provin din mediul rural și 1.633 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare (63%), urmați de cei cu studii liceale/postliceale (31%), iar 6% au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 970 persoane foarte greu ocupabile, 2.963 greu ocupabile, 513 mediu ocupabile, iar 446 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea.
Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.