12 cadre didactice vâlcene participă la cursuri de formare ERASMUS+ 2020


În data de 6 iulie au fost publicate rezultatele selecţiei proiectelor de mobilitate a cadrelor didactice la nivel european (Acțiunea cheie 1) din cadrul programului ERASMUS+ 2020. Școala gimnazială nr. 5 Rm. Vâlcea, prin echipa de proiect coordonată de profesor învățământ primar Giurgiu Elena Lavinia, a depus la termenul limită 5 februarie 2020 proiectul „Cei puternici interacționează, nu intimidează!”, fiind una dintre cele doua unități școlare din județul Vâlcea cu finanțare aprobată.
Grantul total obținut este de 29.430 euro. În acest context, 12 cadre didactice vor participa la cinci cursuri de formare („Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention”; „Non-formal education at school”; „Bullying, prevention and intervention”; „Building a positive learning environment” și „Inclusion starts with I”) în Irlanda, Finlanda, Malta, Cipru și Italia pe parcursul a 15 luni de la demararea proiectului.
„Prin programele de formare internaționale menționate se vor urmări: dezvoltarea competentelor profesorilor în implementarea la nivel organizațional și la clasă a unor metode și instrumente non-formale de promovare a incluziunii și de prevenire/combatere a fenomenului de bullying; familiarizarea elevilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial cu instrumentele de gestionare a agresivității și de promovare a toleranței; formarea competențelor de colaborare și relaționare într-un mediu educațional pozitiv. În timpul mobilităților, profesorii vor vizita școli din țările gazdă pentru a cunoaște alte sisteme educaționale europene și vor putea participa la activități privind conștientizarea fenomenului de bullying, comunicarea prin reformulare, învățarea prin cooperare, controlul stresului și al oboselii, integrarea elevilor dezavantajați, gestionarea indisciplinei și a problemelor de comportament în cadrul unității de învățământ”, a declarant Cristian Faităr, directorul Școlii gimnaziale nr. 5.